Välkommen till Stenfeltska släktföreningen

Under 1970-talet inleddes arbetet med att efterforska släkten Stenfelts historia. 1980 samlades ättlingar till den första släktträffen. Vid den femte 1987 bildades Stenfeltska släktföreningen.
Hittills har föreningen inbjudit till sexton släktträffar. Nästkommande planeras till september 2025 i Malmö.

Efter anhållan hos drottning Ulrica Eleonora beviljades kapten Georg Stenfelt adelskap 12 november 1719 och 16 september 1743 introducerades den adliga ätten nr 1867 på Riddarhuset.

Släktföreningens anfader är Georg Stenfelt (1683 – 1758) född i Malmö, son till sockerbagaren Lorentz Steinfeldt (1647 – 1726) invandrad från Lübeck till Malmö, och Anna Jöransdotter-Holst (ca 1661 – 1722).
Georg Stenfelt blev militär och deltog i Stora nordiska kriget 1700 – 1721. Han avslutade sin militära bana som kapten.

1712 gifter sig Georg Stenfelt och Elsa Charlotta Stråle (1696 – 1754). Under perioden 1713 – 1733 föds sammanlagt tio barn – fem döttrar och fem söner. Familjen var bosatt på flera ställen i Småland, Östergötland och Västergötland. Såväl Georg som Elsa Charlotta är begravda på Fliseryds kyrkogård i Mönsterås kommun.

Välkommen att läsa mer om släkten Stenfelt under respektive flik.

Vill du bli medlem – skicka ett mail till medlem@stenfelt.org

Släktföreningens medlemmar – uppdatera släktregistret.
Se medlemssidorna!

Lorentz Steinfeldt – Den beske sockerbagaren

Malmö stad har producerat en film i fyra delar om Georg Stenfelts far, Lorentz,  verksam i Malmö 1680-1726. Han förekommer flitigt i olika rättshandlingar i Malmö Stadsarkiv. Med hjälp av dem och andra handlingar vet vi en hel del om denne beske sockerbagare och hans liv. Samtidigt får vi veta en hel del om Malmö under tidsperioden.

Den beske sockerbagaren

Riddarhuset – ett historiskt arv

Sedan 2023 pågår en omfattande och nödvändig renovering av ätternas gemensamma hus Riddarhuset. Arbetet ska vara klart i god tid före uppmärksammandet av Riddarhusordningen 400 år 2026. Den 6 juni 1626 undertecknade Gustav II Adolf det på pergament utfärdade ”privilegium på Riddarhuset” – den urkund som går under namnet Riddarhusordningen. Av kalkylerade 60 mkr för renoveringen är målet att få in 10 mkr insamlade medel.

Styrelsen för Stenfeltska släktföreningen har beslutat att stödja palatsfonden med ett bidrag på 10 000 kronor.

Du som enskild medlem kan också bli delaktig genom ett bidrag till bg 5933-7972. Ange namn och adress för att få tackbrev. Fr o m april kommer en ljuslykta av mässing med riddarhusets skorstensdekorationer som förebild att kunna beställas (800 kr) till förmån för palatsrenoveringen via webbutiken på www.ridddarhuset.se

Klicka på länken www.riddarhuset.se och du hittar information om Riddarhusets kulturprogram, visningar, öppettider och webbutik med litteratur och presentartiklar.