Elsa Charlotta Stråle

Elsa Charlotta Stråle av Sjöared

Elsa Charlotta kom från en gammal adlig släkt. Hon föddes på Näs i Åsbo socken, (sedermera Strålsnäs). Dopet skedde den 26/9 1696. Hon var det åttonde och sista barnet till överstelöjtnanten Magnus Stråle av Sjöared och Elisabeth Schildt. Paret fick endast döttrar i äktenskapet.

Magnus Stråle av Sjöareds begravningsvapen, (epitafium), finns bevarad i Åsbo kyrkas tornrum. Vapnet är stort och vackert, tyvärr skulle det behöva restaureras, men till det finns inga pengar. Hans far och mor var Anders Pedersson Stråle av Sjöared och Brita Gustavsdotter Rutencrantz.. Brita Rutencrantzs anor leder oss ner till Gustav Vasa och Margareta Lejonhufvud.

Elsa Charlotta var 12 år när hennes far avled. Den 20/6 1712, endast 16 år gammal gifter hon sig med löjtnanten Georg Stenfelt, som var 13 år äldre. År 1712 köpte Georg Stenfelt gården Hökfors i Tuna av sin svärmor Elisabeth Schildt för 1000 daler silvermynt. Här bodde paret tillsammans med Georgs bror Carl, och hans familj. Här föddes troligen fyra av parets barn. Magnus Georg 1713, Anna Charlotta 1714, (död s.å), Carl Johan 1715 och Lorentz 1718. Tyvärr är inte några av dessa barn antecknade i någon dopbok, varken i Åsbo eller Tuna.

Elsa Charlotta var vissa tider ensam med barnen. 1717 var Georg i Karlskrona och rekryterade soldater till fälttåget mot Norge. Då hade Georg avancerat till kapten.

I Karlskrona målade Johan Heinrich Wedekind, (som senare blev Peter den stores hovmålare),av Georg. Den tavlan finns nu i släktföreningens ägo och hänger i Fredriksbergs herrgård.

1719 flyttar familjen till Näs i Åsbo socken. Här föds två barn , Adam Gustaf och Eva Elisabeth. Då hade Georg varit med om fälttåget i Norge och Karl XII:s död. Nu har han avancerat till kapten. Här på Näs bodde familjen till 1724 då de styr kosan till Falla Säteri i Bottnaryd socken. Här föddes två barn, Maria Christina f.1724, (död 1725) och Fredrik Wilhelm f.1725.

Nu börjar ett liv i fattigdom kan man säga. Alla tillgångar som familjen har haft började ta slut. Georg har inga inkomster så han kan försörja sin familj. Efter långa svåra år kommer dom att äga Möckhult säteri i Fliseryd socken. Nu hade inkomsterna börja komma, och Georg kan nu försörja sin familj. En dotter Maria Christina, har fötts, men var och när hon föddes är okänt. Nu kunde Elsa Charlotta leva ett drägligare liv, för henne och barnen var det nog en lättnad. Nu blir dom en aktad familj. Här på Möckhult föddes också det sista barnet Brita Catharina 1733.

Den 22/11 1754 avled Elsa Charlotta Stråle av Sjöared, på Gällnebo under Möckhult. Hon blev 58 år.